Existuje síce niekoľko desiatok ochorení, ktorými môžu škrečky trpieť, no vo všeobecnosti sú to veľmi odolné zvieratká. Pri správnej starostlivosti a zaobchádzaní býva máloktorý škrečok chorý. Najčastejšie sa tak stane, ak nemá dodržané základné podmienky v chove a kŕmení. Predtým,