Základom pre úspešný odchov mláďat je zostavenie vhodného chovného páru. Je možné zakúpiť mláďatá z jedného vrhu, ktoré od seba neoddeľujeme. Ak súrodenci vyrastajú spolu, sexuálne začínajú byť aktívni až neskôr. Pri zostavovaní nepríbuzenského chovného páru je