Škrečkovia sú povestní vytváraním zásob, väčšinu svojho času trávia zhromažďovaním potravy na jednom mieste – najčastejšie vo svojom brlohu. Napriek svojim schopnostiam nedokážu zásoby obmieňať tak, aby zabránili ich skaze a plesniam. Je úlohou chovateľa, aby ju